Đề tham khảo môn Địa lí thi THPT quốc gia 2020

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: Địa lý
Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Tải Đề tham khảo môn Địa lí thi THPT quốc gia 2020 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: Địa lý Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề
Câu 41: Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở A. rừng sản xuất. B. rừng phòng hộ. C. các khu bảo tổn. D. vườn quốc gia.
Câu 42: Mưa bão ở nước ta thường gây ra A. rét hại. B. ngập lụt. C. sương muối. D. tuyết rơi.
Câu 43: Nơi nào sau đây thuận lợi để nuôi thủy sản nước ngọt ở nước ta? A. Bãi triều. B. Sông suối. C. Vịnh biển. D. Đầm phá.
Câu 44: Các sản phẩm nào sau đây thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt ở nước ta? A. Gạo, ngô. B. Sữa, bơ. C. Thịt hộp. D. Nước mắm.
Câu 45: Vùng đôi trước núi ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về A. chăn nuôi trâu và bò. B. trồng cây lương thực. €. nuôi lợn và giacằm. D. nuôi tôm, cá nước lợ.
Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển? A. Sóc Trăng. B. Hậu Giang. C. Đồng Tháp. D. An Giang.
Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất? A. Sông Cả. B. Sông Ba. C. Sông Thu Bên. D. Sông Thái Bình.
Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Bắc? : A. Nam Bộ. B. Nam Trung Bộ. C. Bắc Trung Bộ. D. Tây Nguyên.
Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? A. Phu Luông. B. Tam Đảo. Œ. Pu Trà. D. Phanxipăng.
Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ? A. Thanh Hóa. B. Vinh. C. Huế. D. Quy Nhơn.
Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có số lượng trâu lớn nhất trong các tỉnh sau đây? A. Lạng Sơn. B. Bắc Kạn. C. Thái Nguyên. D. Vĩnh Phúc.
Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành khai thác than đá? A. Hưng Yên. B. Cẩm Phả. C. Thanh Hóa. D. Vinh.
Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 2 nối Hà Nội với địa điểm nào sau đây? A. Cao Băng. B. Hà Giang. C. Lạng Sơn. D. Hạ Long.
Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết Khu kinh tế ven biển Nghỉ Sơn thuộc tỉnh nào sau đây? A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình.
Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây thuốc lá được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ? A. Bình Thuận. B. Ninh Thuận. C. Phú Yên. D. Khánh Hòa.
Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ? A. Xa Mát. B. Đông Tháp. C. An Giang. D. Hà Tiên. Trang 1/4

Đề tham khảo môn Địa lí thi THPT quốc gia 2020