Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2014

Đề thi tuyển sinh đại học môn Địa lí khối C năm 2014. Câu 1: trình bày vùng đặt quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng.

Tải Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2014 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

2 Comments

  1. norineblackall says:

    Keep on working, great job!

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀCHÍNH THỨC ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kểthời gian phát đề

Đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 môn Địa lý Khối C

Thời gian làm bài 180 phút

Câu I (3đ): 1, Trình bày vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng? 2, Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta.

Câu II (2đ): Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực. kể tên bốn nhà máy thủy điện với công suất mỗi nhà máy từ MW trở lên đang hoạt động ở Việt Nam.

Câu III (2đ): Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

Câu IV (3đ): Cho bảng số liệu: Năm 2000 2005 2008 2010 Lâm nghiệp 5902 6316 6786 7388 Chăn nuôi 18482 26051 31326 36824 Thủy sản 21801 38784 50082 57068 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 1, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 – 2010 2, Nhận xét tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và giải thích.

Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2014