Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2009

Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2009, môn lịch sử khối c thi vào chiều Ngày 9/7/2009

Tải Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2009 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀCHÍNH THỨC ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kểthời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢTHÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm) Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từnăm 1911 đến năm 1920. Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sựnghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải theo con đường nào ?

Câu II (3,0 điểm) Trình bày và nhận xét chủtrương tập hợp lực lượng cách mạng được đềra tại Hội nghịthành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 - 1930), Hội nghịlần thứnhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930) và Hội nghị lần thứtám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941).

Câu III (2,0 điểm) Trong thời kì 1954 - 1975, phong trào đấu tranh nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ởmiền Nam Việt Nam từthếgiữgìn lực lượng sang thếtiến công ? Trình bày nguyên nhân dẫn đến sựbùng nổcủa phong trào đó. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai

Câu (

Câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Hãy phân chia các giai đoạn của cách mạng Lào từnăm 1946 đến năm 1975 và tóm tắt diễn biến từng giai đoạn.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Nêu nội dung, thành tựu và hạn chếcủa chiến lược kinh tếhướng nội và chiến lược kinh tếhướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN. ---------- Hết ---------- Thí sinh không được sửdụng tài liệu. Cán bộcoi thi không giải thích gì thêm. Họvà tên thí sinh:.............................................; Sốbáo danh:...................................

Đề thi đại học môn lịch sử khối C năm 2009