Đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2014

Đề thi tuyển sinh đại học môn Lịch sử khối C năm 2014. môn sử thi chiều thứ tư Ngày 9/7/2014. Câu I (2,0 điểm) Những cuộc khởi nghĩa và kháng chiến nào in đậm dấu ấn Việt Nam trong thế kỷ XX? Trình bày những suy nghĩ về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tải Đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2014 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: LỊCH SỬ; Khối: C

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (2,0 điểm) Những cuộc khởi nghĩa và kháng chiến nào in đậm dấu ấn Việt Nam trong thế kỷ XX? Trình bày những suy nghĩ về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Câu II (3,0 điểm) Hãy làm sáng tỏ biện pháp hòa bình của Việt Nam trong quan hệ với Pháp từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946 và nêu tác dụng của biện pháp ấy

Câu III (2,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1975-1976)

Câu IV (3,0 điểm) Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy xác định những biến đổi to lớn ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hiện nay, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cần làm gì để bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực? Thời gian Nội dung 1945-1959 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; Inđônêxia, Lào tuyên bố độc lập (1945). Các nước được công nhận độc lập: Philippin (1946), Miến Điện (1948), Inđônêxia (1949), Mã Lai (1957). Xingapo được công nhận quyền tự trị (1959). 1967 Thái Lan, Philippin, Inđônêxia, Malaixia, Singapo thành lập hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung trên tinh thần duy trì hòa bình, ổn định khu vực. 1973 Singapo là “con rồng” nổi trội nhất trong 4 “con rồng” kinh tế của Châu Á 1975 Việt Nam, Lào, Campuchia kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ. 1976 Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á được ký kết tại Bali, xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN. 1984 Brunây tuyên bố độc lập; gia nhập ASEAN. 1991 Hiệp định hòa bình về Campuchia được ký kết tại Pari. 1985 – 1995 Tăng trưởng kinh tế của Malaixia là 7,8%, Thái Lan là 9%... 1992 Việt Nam, Lào tham gia Hiệp ước Bali. 1995-1999 Gia nhập ASEAN: Việt Nam (1995); Lào, Mianma (1997); Campuchia (1999). 2007 Hiến chương ASEAN được ký kết nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh. (Nguồn: Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)

Đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2014