Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002. Môn Toán khối A thi vào ngày 4/7/2002. sau đây dethivn.com xin giới thiệu đến các bạn đề thi và link tải Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002.

Tải Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text

bộ giáo dục và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao ĐẳnG năm 2002 ------------------------------ Môn thi : toán Đề chính thức (Thời gian làm bài: 180 phút) _____________________________________________

Câu I (ĐH : 2,5 điểm; CĐ : 3,0 điểm) Cho hàm số : (1) ( là tham số). 2 3 2 2 3 ) 1 ( 3 3 m m x m mx x y - + - + + - = m 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi . 1 = m 2. Tìm k để ph-ơng trình: - có ba nghiệm phân biệt. 0 3 3 2 3 2 3 = - + + k k x x 3. Viết ph-ơng trình đ-ờng thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1).

Câu II.(ĐH : 1,5 điểm; CĐ: 2,0 điểm) Cho ph-ơng trình : 0 1 2 1 log log 2 3 2 3 = - - + + m x x (2) ( là tham số). m 1 Giải ph-ơng trình (2) khi . 2 = m 2. Tìm để ph-ơng trình (2) có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn [ m 3 3 ; 1 ].

Câu III. (ĐH : 2,0 điểm; CĐ : 2,0 điểm ) 1. Tìm nghiệm thuộc khoảng ) 2 ; 0 ( p của ph-ơng trình: . 3 2 cos 2 sin 2 1 3 sin 3 cos sin + = ? 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đ-ờng: . 3 , | 3 4 | 2 + = + - = x y x x y

Câu IV.( ĐH : 2,0 điểm; CĐ : 3,0 điểm) 1. Cho hình chóp tam giác đều đỉnh có độ dài cạnh đáy bằng a. Gọi ABC S. , S M và lần l-ợt N là các trung điểm của các cạnh và Tính theo diện tích tam giác , biết rằng SB . SC a AMN mặt phẳng ( vuông góc với mặt phẳng . ) AMN ) (SBC 2. Trong không gian với hệ toạ độ Đêcac vuông góc Oxyz cho hai đ-ờng thẳng: ? và ? . a) Viết ph-ơng trình mặt phẳng chứa đ-ờng thẳng ) (P 1 ? và song song với đ-ờng thẳng . 2 ? b) Cho điểm . Tìm toạ độ điểm ) 4 ; 1 ; 2 ( M H thuộc đ-ờng thẳng 2 ? sao cho đoạn thẳng MH có độ dài nhỏ nhất.

Câu V.( ĐH : 2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Đêcac vuông góc Oxy , xét tam giác vuông tại , ABC A ph-ơng trình đ-ờng thẳng là BC , 0 3 3 = - - y x các đỉnh và A B thuộc trục hoành và bán kính đ-ờng tròn nội tiếp bằng 2. Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác . G ABC 2. Cho khai triển nhị thức: ( n là số nguyên d-ơng). Biết rằng trong khai triển đó C và số hạng thứ t- 1 3 5 n n C = bằng , tìm và n 20 n x . ----------------------------------------Hết--------------------------------------------- Ghi chú: 1) Thí sinh chỉ thi cao đẳng không làm

Câu V. 2) Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:.................................................... Số báo danh:.....................

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2002