Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2006

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2006, ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006

Tải Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2006 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu I (2 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 32 y2x9x12x4. =−+− 2. Tìm m để phương trình sau có 6 nghiệm phân biệt: 3 2 2x 9x 12x m. −+ =

Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình: () 66 2cos x sin x sinxcosx 0. 22sinx +− = − 2. Giải hệ phương trình: () xy xy 3 x,y . x1 y1 4 ⎧ +− = ⎪ ∈ ⎨ ++ + = ⎪ ⎩ \

Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với ( )()()() A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A' 0;0;1. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. 1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A'C và MN. 2. Viết phương trình mặt phẳng chứa A'C và tạo với mặt phẳng Oxy một góc α biết 1 cos . 6 α=

Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân: 2 22 0 sin 2x I dx. cos x 4sin x π = + ∫ 2. Cho hai số thực x 0, y 0 ≠≠ thay đổi và thỏa mãn điều kiện: () 22 x y xy x y xy +=+− . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 33 11 A. xy =+ PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn

Câu V.a hoặc

Câu V.b

Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các đường thẳng: 123 d:x y 3 0, d :x y 4 0, d:x 2y 0. ++= −−= − = Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng 3 d sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng 1 d bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng 2 d. 2. Tìm hệ số của số hạng chứa 26 x trong khai triển nhị thức Niutơn của n 7 4 1 x, x ⎛⎞ + ⎜⎟ ⎝⎠ biết rằng 12 n20 2n 1 2n 1 2n 1 C C ... C 2 1. ++ + +++ =− (n nguyên dương, k n C là số tổ hợp chập k của n phần tử)

Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1. Giải phương trình: xxxx 3.8 4.12 18 2.27 0. +−− = 2. Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O' , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, trên đường tròn đáy tâm O' lấy điểm B sao cho AB 2a. = Tính thể tích của khối tứ diện OO'AB. ---------------------------------------Hết--------------------------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: .......................................................... số báo danh: ..................................

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2006