Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2007

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Tải Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2007 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu I (2 điểm) Cho hàm số 22 x2(m1)xm4m y(1), x2 ++++ = + m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m1 =− . 2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O.

Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình: ()( ) 22 1sinxcosx 1cosxsinx 1sin2x. +++ =+ 2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực: 4 2 3x 1 mx 1 2x 1. −+ += −

Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 1 xy1z2 d: 211 −+ == − và 2 x12t d: y 1 t z3. =− + ⎧ ⎪ =+ ⎨ ⎪ = ⎩ 1. Chứng minh rằng 1 d và 2 d chéo nhau. 2. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng () P:7x y 4z 0 +− = và cắt hai đường thẳng 1 d, 2 d.

Câu IV (2 điểm) 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: () ye1x, =+ () x y1ex. =+ 2. Cho x, y, z là các số thực dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện xyz 1. = Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 222 x(y z) y(z x) z(x y) P yy 2zz zz 2xx xx 2yy ++ + =++⋅ ++ + PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm

Câu V.a hoặc

Câu V.b

Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0; 2), B(−2; −2) và C(4; −2). Gọi H là chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N. 2. Chứng minh rằng: 2n 135 2n1 2n 2n 2n 2n 111 1 21 C C C ... C 246 2n 2n1 − − ++++ = + ( n là số nguyên dương, k n C là số tổ hợp chập k của n phần tử).

Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1. Giải bất phương trình: 31 3 2log (4x 3) log (2x 3) 2. −+ +≤ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh AM vuông góc với BP và tính thể tích của khối tứ diện CMNP. ---------------------------Hết--------------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ……………..……………………………số báo danh: ……………………………….

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2007