Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2008

Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối B năm 2008, môn Toán khối B thi vào chiều Ngày 9/7/2008

Tải Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2008 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TOÁN, khối B Thời gian làm bài 180 phút, không kểthời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢTHÍ SINH

Câu I(2 điểm) Cho hàm số 32 y4x 6x 1 =−+(1). 1. Khảo sát sựbiến thiên và vẽ đồthịcủa hàm số(1). 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồthịhàm số(1), biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm () M1;9. −−

Câu II(2 điểm) 1. Giải phương trình 33 22 sin x 3cos x s inxcos x 3sin xcosx. −= − 2. Giải hệphương trình 4322 2 x2xyxy2x9 x2xy6x6 ⎧ ++=+ ⎪ ⎨ +=+ ⎪⎩ ()x,y . ∈\

Câu III(2 điểm) Trong không gian với hệtọa độOxyz, cho ba điểm ()( )( ) A 0;1;2 ,B 2; 2;1 ,C 2;0;1 . −− 1. Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A,B,C. 2. Tìm tọa độcủa điểm M thuộc mặt phẳng 2x 2y z 3 0 ++−=sao cho MA MB MC. ==

Câu IV(2 điểm) 1. Tính tích phân 4 0 sin x dx 4 I.sin 2x 2(1 sin x cos x) π π ⎛⎞− ⎜⎟ ⎝⎠ = ++ + ∫ 2. Cho hai sốthực x, y thay đổi và thỏa mãn hệthức 22 xy1. +=Tìm giá trịlớn nhất và giá trịnhỏnhất của biểu thức 2 2 2(x 6xy) P.12xy2y + = ++ PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2

Câu: V.a hoặc V.b

Câu V.a. Theo chương trình KHÔNG phân ban (2 điểm) 1. Chứng minh rằng kk1k n1 n1 n n1 1 1 1 n2C C C + ++ ⎛⎞ + += ⎜⎟ + ⎝⎠(n, k là các sốnguyên dương, kn, ≤ k n Clà sốtổhợp chập k của n phần tử). 2. Trong mặt phẳng với hệtọa độOxy, hãy xác định tọa độ đỉnh C của tam giác ABC biết rằng hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AB là điểm H( 1; 1), −−đường phân giác trong của góc A có phương trình xy20 −+=và đường cao kẻtừB có phương trình 4x 3y 1 0. +−=

Câu V.b. Theo chương trình phân ban (2 điểm) 1. Giải bất phương trình 2 0,7 6 xx log log 0. x4 ⎛⎞+ < ⎜⎟+ ⎝⎠ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA a, = SB a 3 = và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. Tính theo a thểtích của khối chóp S.BMDN và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN. ...........................Hết........................... Thí sinh không được sửdụng tài liệu. Cán bộcoi thi không giải thích gì thêm. Họvà tên thí sinh:........................................................ Sốbáo danh:............................................. ĐỀCHÍNH THỨC

Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2008