Đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2018 (đề minh họa)

Đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2018 (đề minh họa). Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút, tổng điểm tối đa là 1.200 điểm. Các câu hỏi có độ khó, độ phân biệt khác nhau sẽ có đóng góp khác nhau vào tổng điểm. Cụ thể:
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2018 (đề minh họa)