Đề thi luận của Trường ĐH FPT 4/2014

Đề thi luận trong kỳ thi tuyển sinh 4/2014 của trường ĐH FPT. Đề thi đại học FPT năm 2014

de thi luan dai hoc fpt 4_2014
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Bộ giáo dục và đào tạo. trường đại học FPT. đề thi tuyển sinh 4/2014. đề số 1. thời gian làm bài 60 phút

điều gì là quan trọng hơn trong cuộc sống: làm cho chính mình hạnh phúc hay hy sinh thân mình cho hạnh phúc của người khác ?

Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn về vấn đề này. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhanh hoặc quan sát của bạn trong cuộc sống.

Đề thi luận của Trường ĐH FPT 4/2014