Đề thi Môn Địa lí KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013

Đề thi chính thức Môn Địa lí KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 từ Bộ Giáo Dục và Đà tạo.

Tải Đề thi Môn Địa lí KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: ĐỊA LÍ - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I. (3,0 điểm) 1. Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc. 2. Nguồn lao động nước ta có những thế mạnh gì? Tại sao việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay?

Câu II. (2,0 điểm) 1. Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta. 2. Hoạt động xuất khẩu của nước ta có những chuyển biến tích cực như thế nào trong thời kì Đổi mới?

Câu III. (3,0 điểm) 1. Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển, đảo có ý nghĩa như thế nào? 2. Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ kết hợp (cột và đường) thể hiện diện tích, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm và nhận xét. DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM Năm 2005 2008 2010 2011 Diện tích (nghìn ha) 3826 3859 3946 4089 Năng suất (tạ/ha) 50,4 53,6 54,7 56,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai

Câu (

Câu IV.a hoặc

Câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Dựa vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp lớn.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Dựa vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên và nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn. ---------HẾT--------- - Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) khi làm bài thi. - Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ………………………...... Số báo danh: ………………………… Chữ kí của giám thị 1: ……………………… Chữ kí của giám thị 2: ……………….

Đề thi Môn Địa lí KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013