Đề thi môn toán thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2018 và bài giải

Đề thi môn toán thi tuyển sinh lớp 10 TP. Hồ Chí Minh 2018 và bài giải

Tải Đề thi môn toán thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2018 và bài giải PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn thi: TOÁN Thời gian: 120 phút. (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 03/06/20182 1

Bài 1 (1,5 điểm) Cho parabol (P y x ) : = 2 và đường thẳng (d y x ) : 3 2. = − a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2 (1 điểm). Cho phương trình 3x x 1 0 2 − − = có 2 nghiệm là x , x 1 2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A x x = + 1 2 2 2 .

Bài 3 (1 điểm). Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ F (Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (Celsius) được cho bởi công thức T T F C = + 1,8. 32, trong đó TC là nhiệt độ tính theo độ C và TF là nhiệt độ tính theo độ F. Ví dụ TC = 00 C tương ứng với TF = 320 F. a) Hỏi 250 C tương ứng với bao nhiêu độ F ? b) Các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa A là số tiếng kêu của một con dế trong một phút và TF là nhiệt độ cơ thể của nó bởi công thức A T = − 5,6. 275, F trong đó TF là nhiệt độ tín theo độ F. Hỏi nếu con dế kêu 106 tiếng trong một phút thì nhiệt độ của nó khoảng bao nhiêu độ C? (làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 4: (0,75 điểm)Kim tự tháp Kheops – Ai Cập có dạng hình chóp đều, đáy là hình vuông, các mặt bên là các tam giác cân chung đỉnh (hình vẽ). Mỗi cạnh bên của kim tự tháp dài 214 m, cạnh đáy của nó dài 230 m. a) Tính theo mét chiều cao h của kim tự tháp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). b) Cho biết thể tích của hình chóp được tính theo công thức 1 3 V Sh = , trong đó S là diện tích mặt đáy, h là chiều cao của hình chóp. Tính theo m3 thể tích của kim tự tháp (làm tròn đến hàng nghìn).

Bài 5 (1 điểm). Siêu thị A thực hiện chương trình giảm giá cho khách hàng mua loại túi bột giặt 4 kg như sau: Nếu mua 1 túi thì được giảm giá 10 000 đồng so với giá niêm yết. Nếu mua 2 túi thì túi thứ nhất được giảm 10 000 đồng và túi thứ hai được giảm 20 000 đồng so với giá niêm yết. Nếu mua từ 3 túi trở lên thì ngoài 2 túi đầu được hưởng chương trình giảm giá như trên, từ túi thứ ba trở đi mỗi túi sẽ được giảm 20% so với giá niêm yết. a) Bà Tư mua 5 túi bột giặt loại 4 kg ở siêu thị A thì phải trả số tiền là bao nhiêu, biết rằng loại túi bột giặt mà bà Tư mua có giá niêm yết là 150 000 đồng/túi. b) Siêu thị B lại có hình thức giảm giá khác cho loại túi bột giặt nêu trên là: nếu mua từ 3 túi trở lên thì sẽ giảm giá 15% cho mỗi túi. Nếu bà Tư mua 5 túi bột giặt thì bà Tư nên mua ở siêu thị nào để số tiền phải trả ít hơn? Biết rằng giá niêm yết của hai siêu thị là như nhau.

Bài 6 (1 điểm). Nhiệt độ sôi của nước không phải lúc nào cũng là 100 C 0 mà phụ thuộc vào độ cao của nơi đó so với mực nước biển. Chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh có độ cao xem như ngang mực nước biển (x 0m = ) thì nước có nhiệt độ sôi là y 100 C = 0 nhưng ở thủ đô La Paz của Bolivia, Nam Mỹ có độ cao x 3600m = so với mực nước biển thì nhiệt độ sôi của nước là y 87 C = 0 . Ở độ cao trong khoảng vài km, người ta thấy mối liên hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất y ax b = + có đồ thị như sau: x: là đại lượng biểu thị cho độ cao so với mực nước biển. y: là đại lượng biểu thị cho nhiệt độ sôi của nước.

Bài 7 (1 điểm) Năm học 2017 – 2018, trường THCS Tiến Thành có ba lớp 9 gồm 9A, 9B, 9C trong đó lớp 9A có 35 học sinh và lớp 9B có 40 học sinh. Tổng kết cuối năm, lớp 9A có 15 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, lớp 9B có 12 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, lớp 9C có 20% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và toàn khối 9 có 30% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hỏi lớp 9C có bao nhiêu học sinh?

Bài 8 (3 điểm). Cho tam giác nhọn ABC có BC = 8 cm. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại E và D. Hai đường thẳng BD và CE cắt nhau tại H. a) Chứng minh: AH vuông góc với BC. b) Gọi K là trung điểm của AH. Chứng minh tứ giác OEKD nội tiếp. c) Cho BAC 60 = 0 . Tính độ dài đoạn DE và tỉ số diện tích của hai tam giác AED và ABC.3 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Bài 1 (1,5 điểm) Cho parabol (P y x ) : = 2 và đường thẳng (d y x ) : 3 2. = − a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ. +) Vẽ đồ thị hàm số (P y x ) : : = 2 Ta có bảng giá trị: x -2 -1 0 1 2 2 y x = 4 1 0 1 4 Đồ thị hàm số (P) có hình dạng đường cong đi qua các điểm (0; 0 , 1;1 , 2; 4 , 1;1 , 2; 4 . ) (− − ) ( ) ( ) ( ) +) Vẽ đồ thị hàm số: (d y x ) : 3 2. = − x 1 2 y x = − 3 2 1 4 Đồ thị hàm số (d y x ) : 3 2 = − là đường thẳng đi qua các điểm (1;1 , 2; 4 . ) ( ) Đồ thị hàm số: b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của phương trình: ( )( ) 2 2 3 2 3 2 0 1 2 0 1 0 1 1 . 2 0 2 4 x x x x x x x x y x x y = −  − + =  − − =   − = =  =       − = =  =4 Vậy đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt: (1;1) và (2; 4 . )

Bài 2 (1 điểm). Cho phương trình 3x x 1 0 2 − − = có 2 nghiệm là x , x 1 2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 2 2 A x x = + 1 2 . Phương trình 3x x 1 0 2 − − = có ac 3. 1 0 = −  ( ) nên có hai nghiệm x , x 1 2 . Áp dụng hệ thức Vi-et ta có: 1 2 1 2 b 1 x x a 3 c 1 x x a 3    + = − =    = = − ( ) 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 7 A x x x x 2x x 2. 3 3 9 3 9      = + = + − = − − = + =         . Vậy A 7 9 = .

Bài 3 (1 điểm): Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ F (Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (Celsius) được cho bởi công thức T T F C = + 1,8. 32, trong đó TC là nhiệt độ tính theo độ C và TF là nhiệt độ tính theo độ F. Ví dụ TC = 00 C tương ứng với TF = 320 F. a) Hỏi 250 C tương ứng với bao nhiêu độ F ? Với 250 TC = C thay vào biểu thức T T F C = + 1,8. 32, ta được TF = + = 1,8.25 32 770 F. Vậy 250 C tương ứng với 77 độ F. b) Các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa A là số tiếng kêu của một con dế trong một phút và TF là nhiệt độ cơ thể của nó bởi công thức A T = − 5,6. 275, F trong đó TF là nhiệt độ tín theo độ F. Hỏi nếu con dế kêu 106 tiếng trong một phút thì nhiệt độ của nó khoảng bao nhiêu độ C? (làm tròn đến hàng đơn vị) Con dế kêu 106 tiếng trong một phút suy ra 106 5,6. 275 5,6. 381 . 1905 = −  =  = T T T F F F 28 Mà T T F C = + 1,8. 32 suy ra 0 1905 32 32 28 20 1,8 1,8 F C T T − − = =  C (làm tròn đến hàng đơn vị) Vậy khi con dế kêu 106 tiếng trong một phút thì nhiệt độ của nó khoảng 20 độ C.

Bài 4:5 a) Tính theo mét chiều cao h của kim tự tháp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). ABCD là hình vuông  ABD vuông cân tại A. Theo Py-ta-go, ta có: BD AB AD AB m = + = = 2 2 2 230 2 ( ) ABCD là hình vuông  O là trung điểm của BD 230 2 115 2 ( ) 2 2 BD  = = = OB m SOB vuông tại O , theo Py-ta-go, ta có: SO SB OB m h m = − = −    2 2 2 214 115 2 139,1 ( ) 139,1 ( ) ( )2 . b) Cho biết thể tích của hình chóp được tính theo công thức 1 3 V Sh = , trong đó S là diện tích mặt đáy, h là chiều cao của hình chóp. Tính theo m3 thể tích của kim tự tháp (làm tròn đến hàng nghìn). Diện tích đáy là: S S CD m = = = ABCD 2 2 2 230 ( ) Thể tích của hình chóp là: 1 1.230 .139,1 2452796,667 2453000 ( ) 2 3 3 3 V Sh m =    .

Bài 5. a) Bà Tư mua 5 túi bột giặt loại 4 kg ở siêu thị A thì phải trả số tiền là bao nhiêu, biết rằng loại túi bột giặt mà bà Tư mua có giá niêm yết là 150 000 đồng/túi. Túi bột giặt thứ nhất có giá sau khi được khuyến mãi là: 150000 10000 140000 − = (đồng) Túi bột giặt thứ hai có giá sau khi được khuyến mãi là: 150000 20000 130000 − = (đồng) Từ túi bột giặt thứ ba, mỗi túi có giá sau khi được khuyến mãi là: 150000 150000.20% 120000 − = (đồng) Vậy số tiền bà Tư phải trả để mua 5 túi bột giặt loại 4kg là: 140000 130000 120000.3 630000 + + = (đồng) b) Siêu thị B lại có hình thức giảm giá khác cho loại túi bột giặt nêu trên là: nếu mua từ 3 túi trở lên thì sẽ giảm giá 15% cho mỗi túi. Nếu bà Tư mua 5 túi bột giặt thì bà Tư nên mua ở siêu thị nào để số tiền phải trả ít hơn? Biết rằng giá niêm yết của hai siêu thị là như nhau.6 Nếu bà Tư mua ở siêu thị B thì mỗi túi bột giặt bà phải mua với giá là: 150000 150000.15% 127500 − = (đồng) Do đó khi mua 5 túi bột giặt loại 4kg ở siêu thị B bà Tư phải trả số tiền là 127500.5 637500 = (đồng). Ta thấy 630 000 đồng < 637 500 đồng. Vậy Bà Tư nên mua ở siêu thị A để số tiền phải trả là ít hơn là 637 500 – 630 000 = 7 500 đồng

Bài 6 (1 điểm). a)Xác định các hệ số a và b Tại TP HCM: x 0, y 100 = = nên 100 a.0 b 1 = + ( ). Tại thủ đô La Paz: x 3600; y 87 = = nên 87 a.3600 b 2 = + ( ) . Từ (1) và (2) ta có: b 100 100 a.0 b 13 13 y x 100 87 a.3600 b a 3600 3600  =  = +      = − +  = +   = − Vậy a ;b 100 13 3600 = − = . b) Thành phố Đà Lạt có độ cao 1500m so với mực nước biển. Hỏi nhiệt độ sôi của nước ở thành phố này là bao nhiêu? Tại Đà Lạt: x 1500 y .1500 100 94,6 13 1135 3600 12 =  = − + =  . Vậy độ sôi của nước ở Đà Lạt là khoảng 94,60 .

Bài 7 (1 điểm) Gọi số học sinh lớp 9C là x (học sinh) ( x N  * . ) Khi đó số học sinh toàn khối 9 là: 40 35 75 + + = + x x (học sinh). Số học sinh giỏi lớp 9C là: 20% x 5 x = (học sinh). Số học sinh giỏi toàn khối là: 15 12 135 5 5 x x + + + = (học sinh). Khối 9 có 30% số học sinh giỏi nên ta có phương trình:7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 135 30 : 75 5 100 135 3 5 75 10 2 135 3 75 2 270 3 225 45 . x x x x x x x x x tm + + = +  = +  + = +  + = +  = Vậy số học sinh lớp 9C là 45 học sinh.

Bài 8. a) Chứng minh AH vuông góc với BC Ta có các góc BDC BEC = = 90 ; 90 0 0 (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) BD DC BD AC CE BE CE AB  ⊥  ⊥ ⊥  ⊥ Xét tam giác ABC có ( ) BD AC CE AC BD CE H gt  ⊥   ⊥     = H là trực tâm tam giác ABC  ⊥ AH BC . b) Gọi K là trung điểm của AH. Chứng minh tứ giác OEKD nội tiếp Kéo dài AH cắt BC tại F. Xét tứ giác AEHD có  +  = + =  AEH ADH 90 90 180 0 0 0 Tứ giác AEDH nội tiếp đường tròn đường kính AH. Lại có K là trung điểm của AH  K là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHD.  = = = KA KE KH KD  KDH cân tại K   =  =  KDH KHD BHF (1) Xét tam giác OBD có OB OD R OBD = =   ( ) cân tại O   =  ODB OBD (2) Từ (1) và (2)   +  =  +  =   = KDH ODB BHF OBD KDO 90 90 0 0 Chứng minh tương tự ta có: KEH cân tại K   =  =  KEH KHE CHF Tam giác OCE có OC = OE  OCE cân tại O OEC OCE   =    +  =  +  =   = KEH OEC CHF OCE KEO 90 90 0 08 Xét tứ giác OEKD có  +  = + =  KDO KEO 90 90 180 0 0 0 Tứ giác OEKD là tứ giác nội tiếp (Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 1800) c) Cho  = BAC 600 . Tính độ dài đoạn DE và tỉ số diện tích hai tam giác AED và ABC. Tứ giác BEDC nội tiếp đường tròn (O)   +  = ABC EDC 1800 Mà  +  = EDC ADE 1800 (kề bù)   =  ABC ADE +) Xét ADE và ABC có: A : chung  =  ABC ADE (cmt)  ADE đồng dạng ABC (g-g) DE AD BC AB  = (1) +) ADB vuông tại D 0 1 cosBAD cos60 2 AD AB  = = = (2) Từ (1), (2) suy ra : 1 1 1 .8 4 ( ) 2 2 2 DE DE BC cm BC =  = = = Vậy DE cm = 4 . +) ADE đồng dạng ABC với tỉ số đồng dạng 1 2 DE k BC = = Khi đó: 2 2 1 1 2 4 ADE ABC S k  S =   = =     .

Đề thi môn toán thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2018 và bài giải