Đề thi môn Toán vòng 2 chuyên KHTN đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2016 và đáp án

Đề thi và đáp án môn Toán vòng 2 vào chuyên Khoa học Tự nhiên đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2016.Tải Đề thi môn Toán vòng 2 chuyên KHTN đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2016 và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Cho hình vông ABCD nội tiếp đường tròn tâm (O). P là điểm thuộc cung nhỏ AD của đường tròn (O) và P khác A, D. Các đường thẳng PB, PC lần lượt cắt đường thẳng AD tại M, N. Đường trung trực của AM cắt các đường thẳng AC, PB lần lượt tại E, K. Đường trung trực của DN cắt các đườn thẳng DB, PC lần lượt tại F, L. 1) chứng minh ba điểm K, O, L thẳng hàng. 2) chứng inh đường thẳng PO đi qua trung điểm EF. 3) giả sử đường thẳng EK cắt đường thẳng BD tại S, các đường thẳng FL và AC cắt nhau tại T, đường thẳng ST cắt các đường thẳng PC, PB lần lượt tại U, V. Chứng minh rằng bốn điểm K, L, U, V cùng thuộc một đường tròn.

Đề thi môn Toán vòng 2 chuyên KHTN đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2016 và đáp án