Đề thi THPT môn Địa lí năm 2014

Đề thi THPT môn Địa lí năm 2014. KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: ĐỊA LÍ – Giáo dục trung học phổ thông

Tải Đề thi THPT môn Địa lí năm 2014 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: ĐỊA LÍ - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

câu I. (2,0 điểm) Vùng biển Việt Nam bao gồm những bộ phận nào? Trình bày tài nguyên khoáng sản và hải sản của vùng biển nước ta.

câu II. (3,0 điểm) 1) Tại sao cần phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta? 2) Trình bày tình hình sản xuất lúa ở nước ta trong những năm qua. Tại sao năng suất lúa những năm gần đây tăng mạnh?

câu III. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng) Năm 2005 2008 2010 Đồng bằng sông Hồng 24,1 27,3 29,1 Đồng bằng sông Cửu Long 47,7 52,4 56,3 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012) 1) Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất nông nghiệp của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 2) Nhận xét giá trị sản xuất nông nghiệp của hai đồng bằng.

câu IV. (2,0 điểm) Dựa vào các trang bản đồ Giao thông, Kinh tế chung của Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1) Cho biết quốc lộ 1 đi qua những vùng kinh tế nào? 2) Giải thích tại sao quốc lộ 1 là tuyến đường bộ quan trọng nhất nước ta. ------------------Hết------------------ - Thí sinh được sử dụng AtlatĐịa lí Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) khi làm bài thi. - Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:…………………………….. Số báo danh:…………………….. Chữ kí của giám thị 1:……………………….... Chữ kí của giám thị 2:…………...

Đề thi THPT môn Địa lí năm 2014