Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Địa lí

Môn Địa lí kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 vào sáng ngày thứ sáu 03-07-2015 và thời gian làm bài là 180 phút. dethivn.com sẽ cập nhật đề Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Địa lý  sớm nhất cho bạn đọc.

 

Tải Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Địa lí PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (2,0 điểm) 1. Nêu đặc điểm của sông ngòi Việt Nam. 2. Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta.

Câu II (2,0 điểm) Dựa vào trang 4 - 5 và trang 30 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: 1. Xác định các tỉnh của nước ta có đường biên giới trên đất liền chung với Trung Quốc. 2. Kể tên các trung tâm công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Năm 2005 2007 2010 2012 Tổng diện tích (nghìn ha) 2 496 2 668 2 809 2 953 - Cây công nghiệp hằng năm 862 846 798 730 - Cây công nghiệp lâu năm 1 634 1 822 2 011 2 223 Giá trị sản xuất (nghìn tỉ đồng) 79 91 105 116 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014) 1. Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa cột chồng và đường) thể hiện diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2005 - 2012. 2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành trồng cây công nghiệp từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

Câu IV (3,0 điểm) 1. Phân tích thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp khai thác than và dầu khí ở nước ta. Tại sao các nhà máy thủy điện có công suất hàng đầu của Việt Nam lại tập trung ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? 2. Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển. Giải thích tại sao việc khai thác tài nguyên biển - đảo có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước. --------------HẾT------------- - Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2015. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: .....................................................

Đề thi THPT quốc gia 2015 môn Địa lí