Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Giáo Dục Công Dân và đáp án

Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Giáo Dục Công Dân (GDCD) và đáp án mã đề thi M301, M302, M303, M304, M305, M306, M307, M308, M309, M310, M311, M312, M313, M314, M315, M316, M317, M318, M319, M320, M321, M322, M323, M324.

Tải Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Giáo Dục Công Dân và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com Trang 1/4 - Mã đề thi 317 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ..................................................................... .......................................................................... Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 317

Câu 81: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất và kinh doanh mở rộng thì lượng cung hàng hóa A. giảm. B. giữ nguyên. C. tăng. D. ổn định.

Câu 82: Theo quy định của pháp luật, công dân tự tiện mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật A. an sinh xã hội. B. thư tín, điện tín. C. thông tư liên ngành. D. di sản quốc gia.

Câu 83: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi A. cơ sở. B. quốc gia. C. cả nước. D. lãnh thổ.

Câu 84: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức A. áp dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật.

Câu 85: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và A. người đại diện. B. chủ đầu tư. C. người lao động. D. chủ doanh nghiệp.

Câu 86: Công dân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản là vi phạm A. quy chế. B. dân sự. C. hành chính. D. công vụ.

Câu 87: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi không đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có A. bạo lực gia đình. B. người đang bị truy nã. C. phương tiện gây án. D. tội phạm đang lẩn trốn.

Câu 88: Một trong những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là A. kích thích lực lượng sản xuất phát triển. B. khuyến khích sản xuất tự cung, tự cấp. C. chiếm lĩnh ngân sách quốc gia. D. bảo mật tỉ lệ lạm phát kinh tế.

Câu 89: Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi chúng để tạo ra các sản phẩm A. bảo mật các nguồn thu nhập. B. đo lường tỉ lệ lạm phát. C. cân đối ngân sách quốc gia. D. phù hợp với nhu cầu của mình.

Câu 90: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt A. quyền để lại tài sản thừa kế. B. tất cả các quan hệ dân sự. C. mọi nhu cầu cá nhân. D. hành vi trái pháp luật.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải A. chịu trách nhiệm pháp lí. B. có người thân bảo lãnh. C. thực hiện việc tranh tụng. D. hủy bỏ đơn tố cáo.

Câu 92: Nhà nước áp dụng các biện pháp cho người có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh là thực hiện nội dung nào dưới đây của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội? A. Triệt tiêu cạnh tranh. B. San bằng thu nhập. C. Duy trì lạm phát. D. Xóa đói, giảm nghèo.

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? A. Bắt cóc con tin. B. Đe dọa giết người. C. Theo dõi nạn nhân. D. Khống chế tội phạm.dethivn.com

Câu 94: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh xuất phát từ không A. điều kiện sản xuất khác nhau. B. nền kinh tế tự nhiên. C. sự tồn tại nhiều chủ sở hữu. D. lợi ích kinh tế đối lập.

Câu 95: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe không của công dân? A. Giải cứu con tin. B. Đầu độc nạn nhân. C. Đe dọa giết người. D. Tra tấn tội phạm.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, nguyên tắc nào dưới đây áp dụng khi thực hiện giao kết không hợp đồng lao động? A. Bình đẳng. B. Tự nguyện. C. Ủy quyền. D. Trực tiếp.

Câu 97: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được A. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động. B. thông báo tuyển dụng nhân sự. C. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do. D. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.

Câu 98: Công dân vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây? A. Lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ. B. Vay tiền không trả đúng thời hạn hợp đồng. C. Tổ chức gây rối phiên tòa. D. Khai thác tài nguyên trái phép.

Câu 99: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ thực hiện chức năng nào dưới đây? không A. Phương tiện cất trữ. B. Quản lí sản xuất. C. Thước đo giá trị. D. Tiền tệ thế giới.

Câu 100: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thuộc quyền được phát triển của không công dân? A. Đăng kí sở hữu trí tuệ. B. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ. C. Nghỉ ngơi, vui chơi giải trí. D. Khuyến khích để phát triển tài năng.

Câu 101: Công ty X đẩy mạnh sản xuất máy in thế hệ mới đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và thu được lợi nhuận cao. Công ty X đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường? A. Điều hành. B. Hoạch định. C. Tham vấn. D. Thông tin.

Câu 102: Anh D là trưởng đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản xử phạt và tịch thu toàn bộ số mỹ phẩm giả mà cơ sở T đã sản xuất. Anh D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Phổ biến pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 103: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh P bỏ phiếu. Anh P đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? A. Ủy quyền. B. Công khai. C. Trực tiếp. D. Đại diện.

Câu 104: Trường X thường xuyên bổ sung nhiều loại sách trong thư viện để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây? A. Bảo trợ quyền tác giả. B. Được cung cấp thông tin. C. Nhận chế độ ưu đãi. D. Hưởng dịch vụ truyền thông.

Câu 105: Khi thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thị trường tăng cao, anh A đã chuyển đổi từ trồng cây hồ tiêu sang trồng cây cà phê nên thu được nhiều lợi nhuận. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị? A. Thu hút nguồn ngân sách quốc gia. B. Thay đổi đồng bộ cơ cấu nền kinh tế. C. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. D. Bảo lưu mọi quy trình sản xuất.

Câu 106: Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Tự chủ phán quyết. B. Quản lí nhân sự. C. Tự do ngôn luận. D. Quản trị truyền thông.

Câu 107: Nghi ngờ vợ mình đang tham gia truyền đạo trái phép tại nhà ông P, anh T đã tự ý xông vào nhà ông P để tìm vợ. Anh T vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín. B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Bất khả xâm phạm về thân thể. Trang 2/4 - Mã đề thi 317dethivn.com

Câu 108: Anh T quyết định mua nhà sớm hơn dự định khi nhận thấy giá bất động sản trên thị trường giảm mạnh. Anh T đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung - cầu? A. Giá cả giảm thì cầu tăng. B. Cung - cầu ngang bằng với giá cả. C. Giá cả tăng thì cầu giảm. D. Cung - cầu tách biệt với giá cả.

Câu 109: Vì bị ông N là bố anh K, đối thủ của mình trong một cuộc thi thiết kế thời trang, đe dọa giết nên anh T hoảng sợ buộc phải kí cam kết dừng tất cả những hoạt động liên quan đến lĩnh vực thiết kế. Trong khi đó, anh K đã chủ động đề nghị và được chị S đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng thiết kế mới nhất của chị. Sau đó, anh K tự nhận mình là tác giả rồi gửi thiết kế đó tham dự cuộc thi trên. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân? A. Anh K và chị S. B. Anh K, ông N và chị S. C. Anh K, chị S, ông N và anh T. D. Anh K và ông N.

Câu 110: Vì chị H thường xuyên bị ông M lãnh đạo cơ quan gây khó khăn nên anh P chồng chị là phóng viên đã viết bài đăng báo xuyên tạc việc ông M sử dụng ngân sách của đơn vị sai mục đích. Ông M nhờ chị T là chủ tịch công đoàn khuyên vợ chồng chị H nên cải chính nội dung bài báo đó nhưng chị H từ chối. Vì thế ông M không cho chị phát biểu ý kiến trong nhiều cuộc họp sau này. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân? A. Anh P và ông M. B. Anh P, ông M và chị T. C. Anh P, ông M và chị H. D. Ông M và chị H.

Câu 111: Bà S cùng chồng là ông M tự ý bày hoa tràn ra hè phố để bán đồng thời giao cho chị T pha chế phẩm màu nhuộm hoa trong nhà. Thấy chị P bị dị ứng toàn thân khi giúp mình pha chế phẩm màu, chị T đã đưa chị P đi bệnh viện. Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra và kết luận toàn bộ số phẩm màu mà bà S dùng để nhuộm hoa đều do bà N tự pha chế và cung cấp khi chưa có giấy phép sản xuất. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính? A. Bà S, chị T và bà N. B. Bà S, ông M, chị T và bà N. C. Bà S, ông M và chị T. D. Bà S, bà N và ông M.

Câu 112: Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va chạm với xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ là bà S bán hàng rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H làm gương xe bị vỡ Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? . A. Anh H, bà S và ông K. B. Anh H, bà S và chị M. C. Anh H và ông K. D. Bà S và ông K.

Câu 113: Biết tin anh A chồng mình đang bị anh K là cán bộ lâm nghiệp bắt giam tại một hạt kiểm lâm về tội tổ chức phá rừng trái phép nhưng vì đang nằm viện nên ba ngày sau chị P mới đến thăm chồng. Chứng kiến cảnh anh K đánh đập chồng, chị P đã xúc phạm anh K nên bị đồng nghiệp của anh K là anh M giam vào nhà kho. Hai ngày sau, khi đi công tác về, ông Q là Hạt trưởng hạt kiểm lâm mới biết chuyện và báo cho cơ quan công an thì chị P mới được thả. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? A. Anh K và anh M. B. Anh K, anh M và ông Q. C. Anh K, anh M và anh A. D. Anh M và ông Q.

Câu 114: Ông H là Phó Giám đốc sở X nhờ anh P nhân viên dưới quyền làm giả bằng đại học cho anh K hàng xóm đang thất nghiệp. Phát hiện anh P bàn giao bằng giả cho anh K, anh M đã làm đơn tố cáo nên bị anh K thuê anh N là người làm nghề tự do đánh trọng thương. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỉ luật? A. Ông H, anh P và anh K. B. Ông H và anh P. C. Anh P, anh N và ông H. D. Anh K và anh N.

Câu 115: Chị N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng của ông A và ông B. Nhận của ông A năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông A. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này, ông B tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? A. Chị N, anh V và ông B. B. Ông A, anh V, chị N và ông B. C. Ông A, chị N và ông B. D. Ông A, anh V và chị N. Trang 3/4 - Mã đề thi 317dethivn.com

Câu 116: Thấy vợ mình là chị M bị ông T Giám đốc sở X ra quyết định điều chuyển công tác đến một đơn vị ở xa dù đang nuôi con nhỏ, anh N chồng chị đã thuê anh K chặn xe ô tô công vụ do ông T sử dụng đi đám cưới để đe dọa ông này. Do hoảng sợ, ông T điều khiển xe chạy sai làn đường nên bị anh H cảnh sát giao thông dừng xe, yêu cầu đưa năm triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì ông T từ chối đưa tiền nên anh H đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà ông T không vi phạm. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? A. Ông T và anh H. B. Ông T, anh H, anh K và anh N. C. Ông T, anh H và anh K. D. Anh H và anh K.

Câu 117: Phát hiện anh B lấy trộm xe máy, anh T đã bắt trói rồi giải anh B đi khắp làng để cho mọi người cùng biết. Nhằm gây sức ép để anh mình được thả, anh E là em trai của anh B đe dọa đốt nhà anh T. Anh P là sinh viên đã ghi hình toàn bộ sự việc rồi đưa lên mạng xã hội khiến gia đình anh B rất xấu hổ. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân? A. Anh T, anh P và anh B. B. Anh T và anh P. C. Anh T và anh E. D. Anh T, anh B và anh E.

Câu 118: Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông A Chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? A. Ông A, chị K và chị G. B. Ông A và chị K. C. Ông A, chị K, chị G và bà M. D. Ông A và chị G.

Câu 119: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị A viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu giúp cụ K là người không biết chữ. Sau đó, chị A phát hiện anh B và anh C cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh B và anh C không đồng ý và mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp? A. Chị A, cụ K và anh C. B. Anh B và anh C. C. Chị A, anh B và anh C. D. Chị A và cụ K.

Câu 120: Vì con trai là anh C kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị D vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh C sống chung như vợ chồng với chị D là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà. Thương con, bà T mẹ chị H sang nhà thông gia mắng chửi bà G. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? A. Bà G, anh C, bà T và chị H. B. Bà G, chị D và anh C. C. Bà G, anh C, chị H và chị D. D. Bà G, anh C và chị H. ------------------------ HẾT ------------------------ Trang 4/4 - Mã đề thi 317

Đề thi THPT quốc gia 2018 môn Giáo Dục Công Dân và đáp án