Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Văn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHÔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bai thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề

Tải Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Văn PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc đoạn trích: Hãy thức dậy, đất đai! cho áo em tôi không còn vá vai cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn… xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm rồi thì đi xa hơn - đẹp, và giàu, và sung sướng hơn Khoáng sản tiêm tàng trong ruột núi non châu báu vô biên dưới thêm lục địa rừng đại ngàn bạc vàng là thế phù sa muôn đời như sữa mẹ sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào? lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao? *** Lúc này ta làm thơ cho nhau đưa đẩy mà chi mấy lời ngọt lạt ta ca hát quá nhiêu vê tiêm lực tiêm lực còn ngủ yên… Tp. Hồ Chí Minh 1980 - 1982 (Trích “Đánh thức tiềm lực”, Ánh trăng - Cát trắng - Mẹ và em, Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn, 2015, tr. 289-290) Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn trích được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến những yếu tố nào thuộc về tiềm lực tự nhiên của đất nước?

Câu 3. Nêu hiệu quả của việc sử dụng

Câu hỏi tu từ trong đoạn trích.

Câu 4. Theo anh/chị, quan điểm của tác giả trong hai dòng thơ: ta ca hát quá nhiêu vê tiêm lực/tiêm lực còn ngủ yên có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay không? Vì sao? II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiêm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Câu 2 (5.0 điểm) Phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình hàng chài (Chiếc thuyên ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)1. Từ đó, anh/chị hãy liên hệ với sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu (Hai đứa trẻ - Thạch Lam)2 để nhận xét về cách nhìn hiện thực của hai tác giả. ----------------- Hết ----------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ, tên thí sinh: .............................................................; Số báo danh: ................................................... Chữ ky của cán bộ coi thi 1: .................................; Chữ ky của cán bộ coi thi 2: ................................... 1 Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016 2 Ngữ văn 11, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016

Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Văn