Đề thi thử thpt quốc gia 2015 môn toán chính thức từ Bộ giáo dục và đào tạo

Đáp án và Đề thi thử thpt quốc gia 2015 môn toán chính thức từ Bộ giáo dục và đào tạo. 31/03/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 13 đề thi và đáp án mẫu (đề thi thử) của 8 môn thi (Ngoại ngữ có 6 đề minh họa) kỳ thi THPT quốc gia 2015.

chi tiết: ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 và ĐÁP ÁN
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

One Comment

  1. Nhi Phuong says:

    đề thi năm nay khó hay dễ vậy….có ai cho em biết được không?….để em chuẩn bị tinh thần

Leave a Comment


Phiên bản Text


Đề thi thử thpt quốc gia 2015 môn toán chính thức từ Bộ giáo dục và đào tạo