Đề thi tốt nghiệp thpt môn Lịch sử năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông

Đề thi tốt nghiệp thpt môn Lịch sử năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Tải Đề thi tốt nghiệp thpt môn Lịch sử năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: LỊCH SỬ - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1. (4,0 điểm) Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì?

Câu 2. (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

Câu 3. (3,0 điểm) a) Trình bày những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay. ------------------Hết------------------ Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh:.......................................................... Chữ kí của giám thị 1:.............................................................. Chữ kí của giám thị 2: ...................................

Đề thi tốt nghiệp thpt môn Lịch sử năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông