Đề thi tốt nghiệp thpt môn Toán năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) môn Toán năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông.

Tải Đề thi tốt nghiệp thpt môn Toán năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: TOÁN − Giáo dục trung học phổ thông

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số 23 . 1 x y x − + = − 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của (C) và đường thẳng 3. yx = −

Câu 2 (2,5 điểm) 1) Giải phương trình () 2 22 log 3log 2 1 0 xx + −= trên tập hợp số thực. 2) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số () 22 1 4. 4 f xxxxx =−−−

Câu 3 (1,5 điểm). Tính tích phân () 1 0 1. x I xe dx =− ∫

Câu 4 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và 25 SC a = . ) . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa đường thẳng SC và (ABC) bằng Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. 60 . D

Câu 5 (2,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm và mặt phẳng (P) có phương trình (1; 1; 0 A − 22 10 xyz −+−= 1) Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P). 2) Tìm toạ độ điểm M thuộc (P) sao cho AM vuông góc với OA và độ dài đoạn AM bằng ba lần khoảng cách từ A đến (P). ----------------- Hết -------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: …………………………....... Số báo danh: ……………………………… Chữ kí của giám thị 1: ………………………… Chữ kí của giám thị 2: ……………………

Đề thi tốt nghiệp thpt môn Toán năm 2014 – Giáo dục trung học phổ thông