Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011 − Giáo dục trung học phổ thông. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Tải Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi: LỊCH SỬ − Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Khái quát tình hình kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Nêu những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản.

Câu 2. (4,0 điểm) Trình bày diễn biến chính và kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Phân tích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai

Câu (

Câu 3.a hoặc

Câu 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Tóm tắt quá trình hình thành các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 và ý nghĩa của sự ra đời các tổ chức này.

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Trình bày những thắng lợi của quân dân ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965). ---------Hết--------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ..................................................... Số báo danh:.......................................................... Chữ kí của giám thị 1: ............................................. Chữ kí của giám thị 2: ......................................

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Môn Lịch Sử năm 2011