ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TOÁN khối D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỀ CHÍNH THỨC. ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008, Môn thi: TOÁN, khối D. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Tải ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TOÁN khối D PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Môn TOÁN khối D NĂM 2008

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu I (2 điểm) Cho hàm số x y. x1 = − 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị () C của hàm số đã cho. 2. Tìm m để đường thẳng d: y x m =− + cắt đồ thị () C tại hai điểm phân biệt.

Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình sin 3x 3 cos3x 2sin 2x. −= 2. Tìm giá trị của tham số m để hệ phương trình xmy1 mx y 3 −= ⎧ ⎨ += ⎩ có nghiệm () x; y thỏa mãn xy 0. <

Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm () A1;1;3 và đường thẳng d có phương trình xyz1 . 112 − == − 1. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d. 2. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MOA cân tại đỉnh O.

Câu IV (2 điểm) 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol () 2 P:y x 4x =− + và đường thẳng d: y x. = 2. Cho hai số thực x, y thay đổi và thỏa mãn 22 xy2. += Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức () 33 P2x y 3xy. =+− PHẦN RIÊNG __________ Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2

Câu: V.a hoặc V.b __________

Câu V.a. Theo chương trình KHÔNG phân ban (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , tìm điểm A thuộc trục hoành và điểm B thuộc trục tung sao cho A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng d: x 2y 3 0. −+= 2. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn của () 18 5 1 2x x 0 . x ⎛⎞ +> ⎜⎟ ⎝⎠

Câu V.b. Theo chương trình phân ban (2 điểm) 1. Giải phương trình () 2 22 log x 1 6log x 1 2 0. +− ++= 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, n n o BAD ABC 90 , == AB BC a, == AD 2a, = SA vuông góc với đáy và SA 2a. = Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh rằng BCNM là hình chữ nhật và tính thể tích của khối chóp S.BCNM theo a. ---------------------------Hết--------------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: …………...………………………….......... Số báo danh: …………………………

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TOÁN khối D