ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TOÁN Khối D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐỀ CHÍNH THỨC. ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TOÁN Khối D

Tải ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TOÁN Khối D PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 3 2 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng −1.

Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình 5 3 4cos cos 2(8sin 1)cos 5. 2 2 2. Giải hệ phương trình 2 2

Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân

Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, SA SB = , góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 45o theo a thể tích của khối chóp S.ABCD.

Câu V (1,0 điểm) Cho hai số thực dương thay đổi x, y thỏa mãn điều kiện Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn

Câu VI.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm và mặt phẳng ( ): 4 0. Px y z +++= 1. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên (P). 2. Viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính bằng 6 , AB có tâm thuộc đường thẳng AB và (S)

Câu VII.a (1,0 điểm) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2 (2 3 ) (4 ) (1 3 ) − + + =− + iz iz i . Tìm phần thực và phần ảo của z. B. Theo chương trình Nâng cao

Câu VI.b (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ( ): 2 2 2 0 P xy z −+ −= 1. Viết phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P). 2. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho M cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng (P).

Câu VII.b (1,0 điểm) Giải phương trình trên tập hợp các số phức. Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................ ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. Môn: TOÁN; Khối: D yx x =+ − 3 1. ⎧⎪ + =− − ⎨ ∈ ⎪⎩ − −= \ 1 2 1 . 1 − = + ∫ x dx I x 0 x x 22 32 xy xy 2 2 x xy y + −= x x ( , ). x y 3x y + ≤ 1. 1 1 A = + ⋅ x xy A(1; 2; 3), − B( 1; 0; 1) − tiếp xúc với (P). d = = − và mặt phẳng : 1 x y − z 211 . 2 z iz i − + ++ = (1 ) 6 3 0 ---------- Hết ----------

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TOÁN Khối D