Đề thi vào 10 môn toán 2016 – 2017 Tiền Giang và đáp án

Đề thi vào 10 môn toán năm 2016 – 2017 tỉnh Tiền Giang và đáp án Tải Đề thi vào 10 môn toán 2016 – 2017 Tiền Giang và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Bài III một khu vườn có hình chữ nhật có điện tích 480m2, nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 4 m thì diện tích tăng 20m2. tính các kích thước của khu vườn

Bài IV cho đường tròn tâm (O;R) có hai đường kính AB và CD. các tia AC và AD cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) lần lượt ở M và N.
. chứng minh tứ giác CMND nội tiếp trong một đường tròn
2 chứng minh AC.AM = AD.AN
3 Tính điện tích tam giác ABM phần nằm ngoài đường tròn (O) theo R. Biết gBAM = 45 độ

Bài 5 một hình trụ có bán kính 6 cm, diện tích xung quanh bang 96.pi cm2. Tính thể tích hình trụ.

Đề thi vào 10 môn toán 2016 – 2017 Tiền Giang và đáp án