Đề thi vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh – đề minh họa 1

Đề thi thử vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh – đề.  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018.  ĐỀ MINH HỌA 1 MÔN THI: TOÁN  

Tải Đề thi vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh – đề minh họa 1 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN THI: TOÁN Ngày thi: Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. a) Giải phương trình : x x x      3 15 3 1    b) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 40 m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của miếng đất.

Câu 2. a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2x 4 y   . b) Tìm m để (P) cắt đường thẳng (D): y x m   2 tại điểm có hoành độ x = 1.

Câu 3. a) Thu gọn biểu thức: A     4 2 3 4 2 3 b) i n ột chiếc i i giả gi h i ần i ần giả gi o i gi đ ng n hi giả gi ần đó thì gi c n ại à 16.200.000 đồng ậ gi n n đầ củ i i à o nhi ?

Câu 4. Cho phương trình: x mx m 2     2 2 0 (1) ( x là ẩn số) a) Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt v i mọi giá trị m. b) Định m để hai nghiệm x x 1 2 , của phương trình (1) thỏa mãn: 2 2 (1 )(2 ) (1 )(2 ) 2         x x x x x x 1 2 2 1 1 2

Câu 5. Cho tam giác ABC (AB < AC) có ba góc nhọn Đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AC, AB lần ượt tại D, E. Gọi H à gi o điểm của BD và CE; F là giao điểm của AH và BC. a) Chứng minh: AF  BC và AFD ACE  . b) Gọi M à tr ng điểm của AH. Chứng minh: MD  OD và 5 điểm M, D, O, F, E cùng thuộc một đường tròn. c) Gọi K à gi o điểm của AH và DE. Chứng minh MD MK MF 2  . và K là trực tâm của tam giác MBC. d) Chứng minh: 2 1 1 FK FH FA   . HẾT ĐỀ MINH HỌA 1 (Đề thi gồm 01 trang)

Đề thi vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh – đề minh họa 1