Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm học 2016 – 2017 và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm học 2016 – 2017 và gợi ý đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm học 2016 – 2017 và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

cho 2017 số hữu tỉ dương được viết trên một đường tròn. Chứng minh tồn tại hai số được viết cạnh nhau trên đường tròn sao cho khi bỏ hai số đó thì 2015 số còn lại không thể chia thành hai nhóm mà tổng các số ở mỏi nhóm bằng nhau

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Hà Nội năm học 2016 – 2017 và đáp án