Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Bài4. Tam giác ABC nhọn có góc BAC > 45độ. Dựng các hình vuông ABMN, ACPQ (M và C khác phía đối với AB; B và Q khác phía đối với AC). AQ cắt đoạn BM tại E và NA cắt đoạn CP tại F.
a) chứng minh tam giác ABE đồng dạng tam giác ACR và tứ giác EFQN nội tiếp.
b) chứng minh trung điểm I của EF là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
c) MN cắt PQ tại D, các đường tròn ngoại tiép các tam giác DMQ và DNQ cắt nhau tại K (K khác D) các tiếp tuyến tại B và C của đường tròn ngoại tiép tam giác ABC cắt nhau tại J. Chứng minh các điểm D, A. K, J thẳng hàng

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án