Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án PDF







Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Bài 4.
a)ông An định cải tạo mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 2,5 chiều rộng. Ông thấy rằng nếu đào một cái hồ hình chữ nhật thì sẽ chiếm mất 3% diện tích mảnh vườn, còn nếu giảm chiều dài 5m và tăng chiều rộng 2m thì mặt hồ là hình vuông và diện tích giảm được 20m2. Hãy tình các cạnh của mảnh vườn.
b) lớp 9A có 27 học sinh năm và 18 học sinh nữ. Nhân dịp sinh nhật bạn X(là một thành viên lớp) các bạn trong lớp có rất nhiều món quà tặng X. Ngoài ra mỗi bạn nam của lớp làm 3 tấm thiệp và mỗi bạn nữ xếp 2 hoặc 5 con hạc để tặng bạn X. Biết số tấm thiệp và số hạc bằng nhau, hỏi bạn X là nam hay nữ ?

Bài 5
Tam giác ABC đều có tâm O, AB= 6a và các điểm M,N lần lượt thuộc các cạnh AB, AC mà AM = AN = 2a. Gọi I,J,K lần lượt là trung điểm BC, Ac, MN.
a) chứng minh các điểm M,N,B,C cùng thuộc một đường tròn T. Tính diện tích tứ giác BMNC theo a
b) tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác IJ. Chứng minh đường kính NC tiếp xúc với AI.
c) AE tiếp xúc với đường tròn T tại E(E,B cùng phía đối với AI). Gọi F là trung điểm OE, tính số do góc AFJ

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên THPT Năng Khiếu TPHCM năm học 2016 – 2017 và đáp án