Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hà Nội và gợi ý đáp án

Gợi ý đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 TP Hà Nội. hướng dẫn chấm thi chính thức của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

 

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hà Nội và gợi ý đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

8 Comments

  1. dap an sai lòi
    khong có thang điểm

  2. dap an sai lòi
    khong có thang điểm

  3. đã update lại đáp án.thanks

  4. đã update lại đáp án.thanks

  5. thế này 10-quá đơn

  6. tiếc kO phải năm của mình

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI. ĐỀ THI CHÍNH THỨC. KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016. MÔN TOÁN NGÀY THI 11 THÁNG 6 NĂM 2015. THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT.

Bài 1: cho hai biểu thức P và Q với x >0 , x khác 4. 1) tính giá trị của biểu thức P khi x=9. 2) rút gọn biểu thức Q. 3) tìm giá trị của x để biểu thứ P/Q đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 2: giải bài toán sau bằng cách lâp phương trình hoặc hệ phương trình: một tàu tuần tra chạy ngược dòng 60km, sau đó chạy xuôi dòng 48km trên cùng một dòng sông có vận tốc của dòng nước là 2km/h. Tính vận tốc của tàu tuần tra khi nước yên lặng, biết thời gian xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 1h.

Bài 3: cho hệ phương trình, 2: cho phương trình x2 - (m+5) x +3m +6 =0( x là ẩn số). a) chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực m.. b) tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 là độ dài hai cạnh gốc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 5.

Bài 4: cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB, lấy điểm C trên đoạn thẳng AO( C khác A, C khác O). Đường thẳng đi qua C và vuông gốc với AB cắt nửa đường tròn lại K. Gọi M là điểm bất ki trên cung KB (M khác K, M khác B). Đường thẳng CK cắt các đường thẳng AM, BM lần lượt tại H và D. Đường thẳng BH cắt nửa đường tròn lại điểum thứ hau N. 1) chứng minh tứ giác ACMD là tứ giác nội tiếp. 2) chứng minh CA.CB = CH.CD. 3) chứng minh ba điểm A, N, D thẳng hàng và tiếp tuyến tại N của nửa đường tròn đi qua trung điểm DH. 4) khi M di động trên cung KB, chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 5: với hai số thực không âm a, b thỏa a2 + b2 = 4, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M= ab /(a+b+2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hà Nội và gợi ý đáp án