Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hồ Chí Minh và gợi ý đáp án

gợi ý đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hồ Chí MinhTải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hồ Chí Minh và gợi ý đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.HCM N 015 – 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút 1 Giải các phương trình và hệ phương trình sau: x x2   8 15 0 a) 2 2 2 0x x2    b) x x4 2  5 6 0 c) d) 2 5 3 3 4 x y x y         1 y x y x    2 2 a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng (D): trên cùng một hệ trục toạ độ. b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở

Câutrên bằng phép tính. 1 Thu gọn các biểu thức sau: 1 10 ( 0, 4) 2 2 4 x x x A x x x x x           B      (13 4 3)(7 4 3) 8 20 2 43 24 3 1 x mx m2    2 0 Cho phương trình (1) (x là ẩn số) a) Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị m x x1 2, b) Định m để hai nghiệm của (1) thỏa mãn 2 2 1 2 1 2 2 2 . 4 1 1 x x x x      Cho tam giác ABC (AB
Câu4: x mx m2    2 0 Cho phương trình (1) (x là ẩn số) a) Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị m             m m m m m m2 2 24( 2) 4 8 ( 2) 4 4 0, Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m x x1 2, b) Định m để hai nghiệm của (1) thỏa mãn 2 2 1 2 1 2 2 2 . 4 1 1 x x x x      1 2 1 0, x x m        1 2 m m m , 1,  Vì a + b + c = nên phương trình (1) có 2 nghiệm . x mx m2   2 Từ (1) suy ra : 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 . 4 . 4 1 1 1 1 x x mx m mx m x x x x            2 1 2 2 1 2 ( 1)( 1) 4 4 2 ( 1)( 1) m x x m m x x           

Câu5 B C A F E L R S D O Q N H FC AB BE AC      AH BC , a)Do H trực tâm Ta có tứ giác HDCE nội tiếp Xeùt 2 tam giaùc ñoàng daïng EAH vaø DAC (2 tam giaùc vuoâng coù goùc A chung) AH AE AC AD     AH AD AE AC. . (ñccm) FDE FBE FCE FOE FDE   2 2 b) Do AD là phân giác của nên EF Vậy tứ giác EFDO nội tiếp (cùng chắn cung ) FDE FDL  c) Vì AD là phân giác DB là phân giác    L F, L đối xứng qua BC đường tròn tâm O   BLC BLC 900 Vậy là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O d) Gọi Q là giao điểm của CS với đường tròn O. Vì 3 cung BF, BL và EQ bằng nhau (do kết quả trên)  Tứ giác BEQL là hình thang cân nên hai đường chéo BQ và LE bằng nhau. Mà BQ = RS, LE = DL + DE = DF + DE suy ra điều phải chứng minh. ThS. Ngô Thanh Sơn (THPT Vĩnh Viễn – TP.HCM)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hồ Chí Minh và gợi ý đáp án