Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hồ Chí Minh và gợi ý đáp án

gợi ý đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hồ Chí Minh

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hồ Chí Minh và gợi ý đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.HCM N 015 – 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút 1 Giải các phương trình và hệ phương trình sau: x x2   8 15 0 a) 2 2 2 0x x2    b) x x4 2  5 6 0 c) d) 2 5 3 3 4 x y x y         1 y x y x    2 2 a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng (D): trên cùng một hệ trục toạ độ. b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở

Câutrên bằng phép tính. 1 Thu gọn các biểu thức sau: 1 10 ( 0, 4) 2 2 4 x x x A x x x x x           B      (13 4 3)(7 4 3) 8 20 2 43 24 3 1 x mx m2    2 0 Cho phương trình (1) (x là ẩn số) a) Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị m x x1 2, b) Định m để hai nghiệm của (1) thỏa mãn 2 2 1 2 1 2 2 2 . 4 1 1 x x x x      Cho tam giác ABC (AB
Câu4: x mx m2    2 0 Cho phương trình (1) (x là ẩn số) a) Chứng minh phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị m             m m m m m m2 2 24( 2) 4 8 ( 2) 4 4 0, Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m x x1 2, b) Định m để hai nghiệm của (1) thỏa mãn 2 2 1 2 1 2 2 2 . 4 1 1 x x x x      1 2 1 0, x x m        1 2 m m m , 1,  Vì a + b + c = nên phương trình (1) có 2 nghiệm . x mx m2   2 Từ (1) suy ra : 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 . 4 . 4 1 1 1 1 x x mx m mx m x x x x            2 1 2 2 1 2 ( 1)( 1) 4 4 2 ( 1)( 1) m x x m m x x           

Câu5 B C A F E L R S D O Q N H FC AB BE AC      AH BC , a)Do H trực tâm Ta có tứ giác HDCE nội tiếp Xeùt 2 tam giaùc ñoàng daïng EAH vaø DAC (2 tam giaùc vuoâng coù goùc A chung) AH AE AC AD     AH AD AE AC. . (ñccm) FDE FBE FCE FOE FDE   2 2 b) Do AD là phân giác của nên EF Vậy tứ giác EFDO nội tiếp (cùng chắn cung ) FDE FDL  c) Vì AD là phân giác DB là phân giác    L F, L đối xứng qua BC đường tròn tâm O   BLC BLC 900 Vậy là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O d) Gọi Q là giao điểm của CS với đường tròn O. Vì 3 cung BF, BL và EQ bằng nhau (do kết quả trên)  Tứ giác BEQL là hình thang cân nên hai đường chéo BQ và LE bằng nhau. Mà BQ = RS, LE = DL + DE = DF + DE suy ra điều phải chứng minh. ThS. Ngô Thanh Sơn (THPT Vĩnh Viễn – TP.HCM)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2015 TP Hồ Chí Minh và gợi ý đáp án