Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016 tỉnh Bình Thuận

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016 tỉnh Bình Thuận

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016 tỉnh Bình Thuận PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau tại M. a) chứng minh tứ gián OBMC nội tiếp B) đường thẳng MA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D. Chứng minh MAB MDB c) đường thẳng BO cắt đường tròn (O) tại E. Chúng minh MO song song EC. d) Giả sử góc BAC bằng 60. Tính thoe R thể tích của hình sinh ra khi quay tam giác BMC một vòng quanh cạnh BC

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2016 tỉnh Bình Thuận