Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 An Giang và Đáp án

Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 tỉnh An Giang

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 An Giang và Đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Số báo danh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . Phòng thi số :. . . . . . . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 AN GIANG Môn : TOÁN Khóa ngày 18 - 6 - 2015 Thời gian làm

Bài : 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (3,0 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a. 2x + 3 2 = 0 b. 3x x + − 2 yy == 34 c. x2 − 3x = 0

Bài 2: (1,5 điểm) Cho hàm số y = x2 có đồ thị là Parabol (P). a. Vẽ đồ thị hàm số đã cho trên mặt phẳng tọa độ Oxy. b. Viết phương trình đường thẳng (S�) đi qua điểm nằm trên Parabol (P) có hoành độ x = 2 và có hệ số góc k. Với giá trị k nào thì (S�) tiếp xúc (P)?

Bài 3: (1,5 điểm) Cho phương trình bậc hai ẩn x và m là tham số x2 − 4x − m2 = 0 a. Với m nào thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1; x2. b. Tìm m để biểu thức A = |x1 2 − x2 2| đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 4: (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ bán kính OC vuông góc với đường kính AB. Gọi M là một điểm thuộc cung nhỏ BC sao cho độ dài cung MB gấp đôi độ dài cung MC. Gọi N là giao điểm của AM và OC. a. Chứng minh rằng tứ giác OBMN nội tiếp. b. Chứng minh tam giác MNO là tam giác cân. c. Cho biết AB = 6cm. Tính diện tích tứ giác BMNO.

Bài 5: (1,0 điểm) (Xe lăn cho người khuyết tật) Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, người ta tạo ra nhiều mẫu xe lăn đẹp và tiện dụng cho người khuyết tật. Công ty A đã sản xuất ra những chiếc xe lăn cho người khuyết tật với số vốn ban đầu là 500 triệu đồng. Chi phí để sản xuất ra một chiếc xe lăn là 2 500 000 đồng. Giá bán ra mỗi chiếc là 3 000 000 đồng. a. Viết hàm số biểu diễn tổng số tiền đã đầu tư đến khi sản xuất ra được x chiếc xe lăn (gồm vốn ban đầu và chi phí sản xuất) và hàm số biểu diễn số tiền thu được khi bán ra x chiếc xe lăn. b. Công ty A phải bán bao nhiêu chiếc xe mới có thể thu hồi được vốn ban đầu. ------Hết------ ĐỀ CHÍNH THỨC 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH 10 AN GIANG Khóa ngày 18-6-2015 MÔN TOÁN (ĐỀ CHUNG) A.ĐÁP ÁN

Bài ĐÁP ÁN Điểm

Bài 1a 1,0 điểm 2x + 3 2 = 0 ⟺ 2. x = −3 2 0,5 ⟺ x = − 3 2 2 ⟺ x = −3 vậy phương trình có nghiệm x = −3 0,5

Bài 1b 1,0 điểm 3x x + − 2 yy == 34 ⟺ 3 2x x + − 2 2y y = = 4 6 0,25 ⟺ 2x5− x = 2y10 = 6 0,25 ⟺ 2.2 x −= 2y2= 6 0,25 ⟺ yx= =− 21 0,25

Bài 1c 1,0 điểm x2 − 3x = 0 ⟺ x x − 3 = 0 0,5 ⟺ x = 0 ; x − 3 = 0 ⟺ x = 0 ; x = 3 Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x = 0; x = 3 0,5

Bài 2a 0,75 điểm y = f x = x2 x -2 -1 0 1 2 y = x2 4 1 0 1 4 Đồ thị hàm số là hình vẽ 0,25 0,5

Bài 2b 0,75 điểm Đường thẳng (d) có hệ số góc k nên có dạng y = kx + b Điểm thuộc (P) có hoành độ x = 2 ⟹ y = 4 0,25 3 (d) qua (2,4) ⇒ 4 = k. 2 + b ⇒ b = −2k + 4 S� : y = kx − 2k + 4. 0,25 Đường thẳng (d) tiếp xúc (P) khi đó phương trình sau có nghiệm kép x2 = kx − 2k + 4 ⟺ x2 − kx + 2k − 4 = 0 ∆= k2 − 8k + 16 Phương trình có nghiệm kép khi ∆= 0 ⟺ k2 − 8k + 16 = 0 ⟺ k = 4 0,25

Bài 3a 0,5 điểm x2 − 4x − m2 = 0 ∗ c. Với m nào thì phương trình ∗ có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2. Biệt thức ∆′= 4 + m2 > 0; ∀m Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt ∀m. 0,5

Bài 3b 1,0 điểm Theo đề

Bài ta có x 1 + x2 = 4; x1. x2 = −m2 0,25 A = x1 2 − x2 2 = x1 + x2 x1 − x2 = 4|x1 − x2| 0,25 A = 4 x1 − x2 2 = 4 x1 + x2 2 − 4x1x2 0,25 = 4 42 − 4 −m2 = 4 16 + 4m2 ≥ 4 16 = 16 vậy giá trị nhỏ nhất của A là 16 kℎS� m = 0 0,25

Bài 4a 1,0 điểm 0,25 Ta có OC  OB (giả thiết) 0,25 A MB = 900 ( góc nội tiếp chắn ½ đường tròn) 0,25 ⟹ A MB + N oB = 1800 Vậy tứ giác OBMN nội tiếp (do có tổng hai góc đối bằng 180o) 0,25

Bài 4b 1,0 điểm Do cung MB gấp đôi cung MC nên số đo cung MB là 600 số đo cung MC là 300 0,25 ⟹ B AM = 300 (góc nội tiếp chắn cung 600) và M oS� = 300 (góc ở tâm chắn cung 300) (*) 0,25 Tam giác AOM cân tại O (do OA=OM) ⟹ B AM = o MA = 300 (**) 0,25 Từ (*) và (**) ⇒ M oS� = o MA Vậy tam giác MNO cân tại N 0,25

Bài 4c 1,0 điểm Tam giác MOB cân tại O có M oB = 600 nên tam giác đều Bo = BM Theo trên NM = No vậy BN là đường trung trực của đoạn ON 0,25 Xét tam giác BON vuông tại O có cos o BN = cos 300 = oB BN 0,5 N C M A O B N C M A O B 4 ⟹ BN = oB cos 300 = 3.2 3 = 2 3 Diện tích tứ giác BMNO S� = 1 2 . BN. oM = 1 2 . 2 3. 3 = 3 3S�m2 0,25

Bài 5 1,0 điểm Ta có tổng chi phí vốn cố định và vốn sản xuất ra x chiết xe lăn (đơn vị tính triệu đồng). y = 500 + 2,5x 0,25 Hàm số biểu diễn số tiền thu được khi bán ra x chiết xe lăn y = 3 x 0,25 Để số tiền bán được và số vốn đầu tư bằng nhau khi đó 500 + 2,5 x = 3x ⟺ 0,5 x = 500 ⟺ x = 1000 Vậy công ty A phải bán ra được 1000 chiếc xe mới có thể thu hồi được vốn ban đầu. 0,5 B. HƯỚNG DẪN CHẤM: 1. Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa. 2. Điểm số có thể chia nhỏ tới 0,25 điểm cho từng câu trong đáp án, giám khảo chấm

Bài không dời điểm từ phần này qua phần khác.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 An Giang và Đáp án