Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 TP Cần Thơ và gợi ý đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 TP Cần Thơ và gợi ý đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 TP Cần Thơ và gợi ý đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

5 Comments

  1. Cám ơn – Tập thói quen download và phải cám ơn hoặc trả phí : )
    Những thứ hay thế này k bao giờ nên bỏ qua. Nguyễn Minh Nhật

  2. ? câu 5 đề sai nữa

Leave a Comment


Phiên bản Text

SGD – ĐT TP CẦN THƠ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học : 2015 - 2016 MÔN TOÁN – thời gian 120 phút ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (2,5 điểm) 1)Giải các phương trình và hệ phương trình trên tập số thực: 2 4 2 )2 3 27 0 ) 72 0 3 5 21 ) 2 1 a x x b x x x y c x y              P x y 2)Tính Gía Trị Biểu Thức y x x y   2 3 ; 2 3   với 1 2

Câu 2: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho (P): y = 2 x  a) Vẽ đồ thị của (P). b) Gọi A(x1, y1) và B(x2;y2) là hoành độ giao điểm của (P) và (d): y = x – 4. y y x x1 2 1 2   5( ) 0 Chứng minh: x b2 2   ax 5 0

Câu 3: (1,5 điểm) Cho phương trình a)GPT khi a = b = 3 b) Tính 2a3 + 3b4 biết phương trình nhận x1 = 3, x2= -9 làm nghiệm.

Câu 4: (1,5 điểm) Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, 13 HS ( nam và nữ) tham gia gói 80 phần quà cho các em thiếu nhi. Biết tổng số quà mà HS nam gói được bằng tổng số quà mà HS nữ gói được. Số quà mỗi bạn nam gói nhiều hơn số quà mà mỗi bạn nữ gói là 3 phần. Tính số Học Sinh nam và nữ.

Câu 5: (3 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB =2R. Đường thẳng qua O và vuông góc AB cắt cung AB tại C. Gọi E là trung điểm BC. AE cắt nửa đường tròn O tại F. Đường thẳng qua C và vuông góc AF tại G cắt AB tại H. OGH a)Cm: tứ giác CGOA nội tiếp đường tròn. Tính C FO b)Chứng minh: OG là tia phân giác  CGO CFB c)Chứng minh FAB d) Tính diện tích theo R. GỢI Ý BÀI GIẢI

Câu 1: 1) 2 2 1 2 4 2 )2 3 27 0 ( 3) 4.2.( 27) 9 116 225 9 : ; 3 2 ) 72 0 : 3 3 5 21 2 ) : 2 1 3 a x x PT co nghiem x x b x x PT nghiem x x y x c co nghiem x y y                               2) Ta có: 2 2  2 3 2 3 2 2  2 3 2 3 4 1 ( 2 3)( 2 3) x y x y P y x xy               

Câu 2: a) vẽ, độc giả tự giải. b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): 1 2 2 x  = x – 4 2    x x2 8 0 Giải phương trình ta được: x = 2 ; x = -4 Tọa độ giao điểm là: (2; -2) và (-4; -8) Khi đó: y y x x1 2 1 2         5( ) 2 ( 8) 5(2 4) 0 x b2 2   ax 5 0

Câu 3: a) Khi a = b = 3 ta có phương trình: x2 – 3x – 4 = 0 vì a – b + c = 1 – (-3) – 4 = 0 nên phương trình có nghiệm: x = -1; x = 4. b) Vì phương trình nhận x = 3; x = -9 là nghiệm nên ta có hệ phương trình 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 9 3 5 0 3 14 12 72 81 9 5 0 9 86 14 3 6 32 2 3 2.( 6) 3.32 432 3072 2640 a b a b a a b a b b a ab A a b                                            

Câu 4: Gọi x (HS) là số HS nam. ĐK: 0
Câu 5: AOC AGC  90 a) 0 Ta có nên O, G cùng nhìn AC dưới 1 góc 900 Do đó tứ giác ACGO nội tiếp đường tròn đường kính AC.  OGH OAC OAC Mà vuông cân tại O OAC  45 Nên 0 OGH  45 Do đó 0 b) Vì tứ giác ACGO nội tiếp CAG COG Nên ( cùng chắn cung CG) 1 O Mà 2 CAG C F ( góc nột tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung CF) 1 O 2  COG C F C FO Nên OG là tia phân giác   CGO CFB c)Xét và có CGO CBF C FA  ( cùng bằng góc ) OCG FCB OAG ( ) Nên hai tam giác đồng dạng. d) Gọi D là giao điểm CO và AE. CAB Ta có D là trọng tâm (CO và AE là trung tuyến) 1 Nên OD= 3 OC = R3 D G F E O A B C H . 10 Do đó theo định lý Pita go ta tính được: AD= R3  AOD AFB (g-g) Mà Nên 2 2 A 10 3 10 5 2 36 18 AOD FB R S AD S AB R                       2 A 5 18 1 3 : . . FB ADO18 5 2 3 5 R S S R R     

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 – 2016 TP Cần Thơ và gợi ý đáp án