Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đồng Nai và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đồng Nai và đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đồng Nai và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ Đồng Nai. KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2016 MÔN TOÁN THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT
câu 5 cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròntâm o. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm B và vuông góc với AV tại K. Đường thẳng d cắt tiếp tuyến đi qua A của đường tròntâm(O) tại điểm M và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai N(N khác B) . Gọi H là hình chiếu vuông gốc của N trên BC. 1) chứng minh tứ giác CNKH nội tiếp được trong một đườn tròn 2) tính số do óc KHC, biết số đo cung nhỏ BC bằng 120 độ 3) chứng minh rằng KN.MN = 1/2(AM2-AN2-MN2)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đồng Nai và đáp án