Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Nam Định và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Nam Định và gợi ý đáp án.

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Nam Định và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn tâm I. Gọi H là trọng tâm và D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC, kẻ DK vuông góc với đường thẳng BE tại K. 1) chứng minh tứ giác BCEF là tứ giác nội tiếp và tam giác DKH đồng dạng với tam giác BEC. 2) chứng minh BED = BEF 3) gọi G là tâm đường tron ngoại tiếp tam giác DKE. Chứng Minh IA vuông góc KG

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Nam Định và đáp án