Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hà Nội và đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hà Nội và đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hà Nội và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10 HÀ NỘI MÔN TOÁN Câu 2. Câu 2 (2, 0 điểm) Gọi chiều dài hình chữ nhật là: x (m) (x > 0) 720 Suy ra, chiều rộng hình chữ nhật là: x (m) Theo bài ra, ta có phương trình: 720 2 2 ( 10)( 6) 720 6 60 7200 0 10 1200 0x x x x x x            1 Giải phương trình ta được 2 30 ( ) 40 ( ) x TM x L       Vậy chiều dài hình chữ nhật là 30 (m), chiều rộng hình chữ nhật là 24 (m) Câu 3. 1) Giải hệ phương trình: 3x 2 4 x 1 y 2 2x 1 5 x 1 y 2                Đặt x u x 1 x 1;y 2 1 v y 2              Hệ phương trình trở thành: 3u 2v 4 3u 2v 4 7u 14 u 2 2u v 5 4u 2v 10 2u v 5 v 1                            x 2 x 1 x 2 TM 1 y 1 1 y 2                   x;y 2; 1    Vậy hệ phương trình có nghiệm . 2.a) Phương trình tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) là: 2 2 2 2 x 3x m 1 x 3x m 1 0        (1)             3 4 m 1 9 4m 4 4m 5 0 2  2 2 2 Ta xét với mọi m. Vậy (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m. x ;x x ;x 1 2 1 2 2. b) là các hoành độ giao điểm của (d) và (P) nên là hai nghiệm của phương trình (1). 1 2 Theo Vi – ét ta có: 2 1 2 x x 3 x x 1 m         x 1 x 1 1 x x x x 1 11 2 1 2 1 2          Để 2 2          1 m 3 1 1 m 4 m 2.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hà Nội và đáp án