Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh và gợi ý đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh để thi chính thức để gồm 1 trang kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 - 2017 môn thi toán ngày thi 12 tháng 6 năm 2016 thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian phát đề câu 3 b)ông sáu gửi một số tiền vào ngân hàng theo mức lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 1 năm là 6%. Tuy nhiên sau thời hạn 1 năm ông Sáu không đến nhận tiền lãi mà để them một năm mới lãnh. Khi đó số tiền lãi có được sau nằm đầu tiên sẽ được ngân hàng cộng dồn vào số tiền gửi ban đầu để thành số tiền gửi cho năm kế tiếp với mức lãi suất như cũ. Sau 2 năm ông Sấu nhận được số tiền là 113.360.000 đồng (kể cả gốc lẫn lãi). Hỏi ban đầu ông Sáu gửi bao nhiêu tiền ?

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh và đáp án