Đề thi vào lớp 10 môn Văn chung THPT chuyên Lam Sơn- Thanh Hóa năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn chung  THPT chuyên Lam Sơn- Thanh Hóa năm 2015

de-van-chung-chuyen-lam-son-2015
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

sở giáo dục và đào tạo thanh hóa đề thi chính thức
câu 1: (2 điểm) đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi, Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi, Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh. Vẫn vững lòng, bà dặc cháu đinh ninh: “Bố ở chiến khu bố còn việc bố, Mày có viết thư chớ kể này kể nọ, Cứ bảo nhà vẫn được bình yên”. Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen! Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn, Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,... (bếp lửa - Bằng Việt, ngữ văn 9, tập 1) a. tìm lời dẫn trực tiếp trong đoạn thơ b. người bà trong đạon thơ đã vi phạm phương châm hội thoại nào, sự không tuân thủ phương châm hoại thoại như vậy có ý nghĩa gì? c. xác định phương thức chuyển nghĩa của từ ngọn lửa trong đoạn thơ.
câu 2(3 điểm) nếu dửng dưng với nhữn gì diễn ra xung quanh mình, bạn khó có thể trở thành một con người đích thực. viết bài văn nghị luận (khoảng 300 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên

Đề thi vào lớp 10 môn Văn chung THPT chuyên Lam Sơn- Thanh Hóa năm 2015