Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 Nam Định và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 Nam Định và đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 Nam Định và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2016 - 2017 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH MÔN NGỮ VĂN Phần Câu Nội dung I Tiếng Việt 1D, 2C, SB, 4D, 5C, 6A, 7A, 8B. (Ỏ câu 4: Theo TuyenSỈnÌ1247, "Ôị./ ”” Ia câu cảm thán, không phải thàrm phần biệt lập cảm than) II Đọc hiểu VB: 1 Phương thức biểu đat chủ yểu của đoan Văn trên là phương thức tư Sư. 2 a. Yểu tố nghị luận thể hiện Ở Các Câu Van Sau: - Những điều Víết lên Cát Sẽ mau Chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được nhbĩng điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người. - Vậy mỗi Chúng ta hãy học Cách viết những nỗi buồn đau, thù hận lên Cát và khắc ghi những điều ân nghĩa lên đá. b. Vai trò của yểu tố nghị Iuận trong Vỉệc lam nổi bật nội dung Văn bản: - Yểu tố nghị luận CÓ Vai trò quan trọng: + Câu thứ nhất: nêu lên ý nghĩa Việc làm của ngươì ban thư haì. + Câu thứ hai: nêu lên bài hỌC từ Câu Chuyện Ia nên hỌC Cách Xóa bỏ hận thù, Chí giữ laì những yêu thương, những tình Cảm tốt đẹp, Chúng ta sẽ thấy Cuộc đời ý nghĩa hơn, đang Sống hơn. 3 HS Víết đúng hìnhthức một đoan Van, diễn đat logic, Inach lac, đảm bảo Sư liên kết giữa Cac Câu. Những ý chính Cần đảm bao: a/ Giải thích: - T Ila thứ: la Sư bao dung, độ 1ương VỚÍ lỗi lầm của người khac. - Ý cả câu: nhấn manh ý nghĩa, gia trị, tầm quan trọng của thai độ bao dung, độ 1ương trong mỗi Cơn người. b/ Phân tích, bình luận vấn đề:

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 Nam Định và đáp án