Đề vào lớp 10 môn Toán Hải Phòng năm học 2014 – 2015 và đáp án

Đề vào lớp 10 môn Toán Hải Phòng năm học 2014 – 2015 và đáp án

Tải Đề vào lớp 10 môn Toán Hải Phòng năm học 2014 – 2015 và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

KỲTHI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN : TOÁN Thời gian làm bài:120phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức: Đáp án : D Câu 2: Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất ? Đáp án : B Câu 3: Hệ phương trình Có nghiệm là cặp số(x ; y) bằng A. ( 2; 4) B. (6; 2) C. (6; 4) D. (4; 2) Đáp án : D Câu 4: Nếu x1 ; x2 là các nghiệm của phương trình x2+x-1 =0 thì tổng x12+x22 bằng: A. ( 2; 4) B. (6; 2) C. (6; 4) D. (4; 2) Đáp án : B Câu 5: Tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH. Biết MH = 2; NH = 1, x là độdài MP, ta có : Đáp án : C I. PHẦN 2. TỰ LUẬN (8,0 điểm) Bài 1: (1,5 điểm) 1. Rút gọn các biểu thức :

Đề vào lớp 10 môn Toán Hải Phòng năm học 2014 – 2015 và đáp án