Địa điểm Lạng Sơn bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018

Lạng Sơn sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa Đêm Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018.

phao hoa lang son

Địa điểm & thời gian bắn pháo hoa Đêm Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại Lạng Sơn 

  • tại trung tâm  với thời lượng: 10 phút ở điểm bắn các huyện
  • huyện Cao Lộc tổ chức bắn tại thị trấn Đồng Đăng với thời lượng: 10 phút
  • ở điểm bắn thành phốLạng Sơn với thời lượng: 15 phút.

Nguồn kinh phí huy động từ nguồn lực xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác

theo http://www.langson.gov.vn/ubnd/node/41558
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Địa điểm Lạng Sơn bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018