Giổ tổ Hùng Vương 2016 được nghỉ mấy ngày ?

Giổ tổ Hùng Vương 2016 rơi vào ngày thứ 7 – 16/4/2016 nên theo luật thì người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 kế tiếp. Như vậy dịp Giổ tổ Hùng Vương năm 2016 người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ 16-18/4/2016

gio to hung vuong 2016 nghi may ngay
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Giổ tổ Hùng Vương 2016 được nghỉ mấy ngày ?