Gợi ý giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2012 TP Cần thơ

Gợi ý giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2012 TP Cần thơ

Tải Gợi ý giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2012 TP Cần thơ PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Khóa ngày:21/6/2012 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) dethivn.com GỢI Ý GIẢI:

Câu 1: (2,0 điểm) Giải hệ phương trình , các phương trình sau đây: 43 2 2 86 5 105 21 1. 3 2 19 3 2 19 43 22 x y x y x x x y x y x y y x x ÐK x 5 2 18 ; : 9 2. 23( ) 5 2 18 13 5 2 18 ( ) 3 x TMÐK x x x x x KTMÐK        x x x x2 2 12 36 0 ( 6) 0 6 3. 2011 4 8044 3; : 2011 4. 3 2011 3 2012( ) x x ÐK x x x TMÐK  

Câu 2: (1,5 điểm) Cho biểu thức: 2 1 1 1 2 : 1 a K a a a a            a a 0, 1 (với )   2 1 1 1 1 1 2 : 2 : 1 ( 1) ( 1) 1 1 1 2 : 2 : ( 1) 2 ( 1) ( 1) ( 1) a a a a K a a a aa a a a a a a a a a a a a                                          K 2 2012 2012 a = a = 503 (TMĐK)

Câu 3: (1,5 điểm) Cho phương trình (ẩn số x):. 2 2   1. 2 2 4 3 0 * 16 4 12 4 4 4 0; x x m m m m     Vậ (*) luôn co hai nghiệm phân biệt với mọi m. x x x x 2 1 1 2 , 5 2. Tìm giá trị của m để phương trình (*) co hai nghiệm thỏa . ĐỀ CHÍNH THỨC x x2 1 5 Theo hệ thức VI-ET co :x1.x2 = - m2 + 3 ;x1+ x2 = 4; ma => x1 = - 1 ; x2 = 5  2 2 Thay x1 = - 1 ; x2 = 5 và x1.x2 = - m2 + 3 => m =

Câu 4: (1,5 điểm) 120 ( )h Gọi x (km/h) la vt dư định; x > 0 => Thờ gian dư định : x Sau 1 h ô tô đi đượ x km => quãg đườg cò lạ 120 – x ( km) Vt lú sau: x + 6 ( km/h) 1 1 120 120 Pt 6 6 x x x  => x = 48 (TMĐK) => KL HD C3 Tam giác BOC cân tạ O => gó OBC = gó OCB Tứ giác OIBD co gó OID = gó OBD = 900 nên OIBD nộ tiế => gó ODI = gó OBI IDO BCO Do đo Lạ co FIOC nộ tiế ; nên gó IFO = gó ICO  O DOF Suy ra gó OPF = gó OFP ; vậ cân tạ . HD C4 Xé tứ giác BPFE co IB = IE ; IP = IF ( Tam giác OPF cân co OI la đườg cao=> ) Nên BPEF la Hình bình hàh => BP // FE Tam giác ABC co EB = EC ; BA // FE; nên EF la ĐTB của tam giác ABC => FA = FC GỢI Ý GIẢI:

Gợi ý giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2012 TP Cần thơ