Hà Giang bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018 ở đâu ?

Hà Giang bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018 ở đâu ?

Hà Giang bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Mậu Tuất 2018,  cùng các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào các dân tộc, tại:

  1. Huyện Đồng Văn
  2. Mèo Vạc
  3. Yên Minh
  4. Vị Xuyên
  5. Hoàng Su Phì
  6. Xín Mần
  7. TP Hà Giang

theo: http://vietnamnet.vn/
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Hà Giang bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018 ở đâu ?