Hậu Giang bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018 ở đâu ?

Hậu Giang bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018 ở đâu ? chúng tôi sẽ cập nhật các địa điểm Hậu Giang bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018 sớm nhất ở đây.

  • Huyện Châu Thành A: Tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018 từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa.

theo http://baohaugiang.com.vn/thoi-su-trong-tinh/ huyen-chau-thanh-a-to-chuc-ban-phao-hoa-dip-tet-mau-tuat-2018-63941.html


Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Hậu Giang bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tuất 2018 ở đâu ?