Hòa Bình có bắn pháo hoa Tết 2017 không ?

Hòa Bình có bắn pháo hoa Tết âm lịch Định Dậu 2017 không ?

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương tổ chức vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, học viên ở trung tâm giáo dục của tỉnh và những hộ gia đình khó khăn… có điều kiện vui Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Các huyện, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017.

theo http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/index/HOMEPAGE/39/725/725/aticle/15527
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Hòa Bình có bắn pháo hoa Tết 2017 không ?