Hướng dẫn chấm bài và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán TP HCM năm 2015 – 2016

Hướng dẫn chấm bài và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán TP HCM năm 2015 – 2016

Tải Hướng dẫn chấm bài và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán TP HCM năm 2015 – 2016 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. HƯỚNG DẨN CHẤM THI KÌ THI TUYỀN SINH LỚP 10 THPT NĂM Học 2015-2016. Môn Toán Ngày thi: 11 tháng 6 năm 2015 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát để).

Hướng dẫn chấm bài và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán TP HCM năm 2015 – 2016