Lai Châu bắn pháo hoa đêm giao thừa xuân Mậu Tuất 2018

Lai Châu bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại 05 địa điểm

  • Theo Kế hoạch số 140 /KH-UBND, đêm giao thừa xuân Mậu Tuất 2018 Lai Châu bắn pháo hoa tại 05 địa điểm: Đảo nổi, Hồ hạ, phường Tân Phong – Thành phố Lai Châu
  • Thị trấn Phong Thổ – huyện Phong Thổ
  • Thị trấn Nậm Nhùn – huyện Nậm Nhùn
  • Thị trấn Mường Tè – huyện Mường Tè
  • Thị trấn Than Uyên – huyện Than Uyên.
 Thời gian bắn là 15 phút, từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 16 tháng 2 năm 2018 (Thời khắc giao thừa, ngày 01 tháng 01 năm  Mậu Tuất); pháo hoa tầm thấp kịch bản 60 giàn và 90 giàn.Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Lai Châu bắn pháo hoa đêm giao thừa xuân Mậu Tuất 2018