Lai Châu không bắn pháo hoa Tết âm lịch 2017

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh có công văn số 2653/UBND – TM về việc thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017.


theo đó Thành phố Lai Châu, huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp tết; dành thời gian và kinh phí để chăm lo tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết, lễ hội…

theo http://baolaichau.vn/ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%9Bi/lai-ch%C3%A2u-kh%C3%B4ng-b%E1%BA%AFn-ph%C3%A1o-hoa-d%C3%A0nh-ti%E1%BB%81n-cho-sinh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Lai Châu không bắn pháo hoa Tết âm lịch 2017