Lạng Sơn bắn pháo hoa dịp tết Đinh Dậu 2017 ?

cập nhật  30/12/2016
Lạng Sơn sẽ không bắn pháo hoa trong dịp tết Đinh Dậu 2017. theo http://www.langson.gov.vn/ubnd/node/34477

trước đó

UBND tỉnh Lạng sơn đồng ý về chủ trương cho phép Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Đinh Dậu năm 2017 tại trung tâm 10 huyện (riêng huyện Cao Lộc tổ chức bắn tại thị trấn Đồng Đăng) thời lượng bắn 10 phút và thành phố Lạng Sơn với thời lượng bắn 15 phút.
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text


Lạng Sơn bắn pháo hoa dịp tết Đinh Dậu 2017 ?